LEDiL

Vahva näkemys ledien käytöstä tulevaisuuden valaisimissa

LEDiL Oy:n (www.ledil.com) perusti vuonna 2002 kaksi salolaista insinööriä, joilla oli vahva näkemys ledien käytöstä tulevaisuuden valaisimissa. He halusivat keskittyä tuotekehitykseen ja myyntiin ja etsivät luotettavia ja kyvykkäitä yhteistyökumppaneita tarkkuutta vaativien tuotteiden valmistamiseen.

LEDiLin perustamisesta lähtien LEDiL ja LAUKAMO ovat tehneet laaja-alaista, molempia hyödyttävää yhteistyötä ja siksi LAUKAMO on keskeinen tekijä LEDiLin kansainvälisessä yhteistyöverkostossa.

Suomalainen LEDiL on kasvanut nopeasti oman alansa johtavaksi kansainväliseksi toimijaksi ja edesauttanut yhteistyökumppaneitaan kehittymään ja menestymään omilla osaamisalueellaan.

LEAN-johtaminen
– toiminnan jatkuva kehittäminen

Keskeisenä toimintaperiaatteena operatiivisen toiminnan kehittämisessä noudatetaan LEAN-filosofiaa.

Johdamme ja kehitämme toimintaa tämän ajattelumallin mukaisesti. Käytännön toiminnassa ajattelua toteutetaan jatkuvan parantamisen ja visuaalisen ohjauksen avulla. Tavoitteena on kilpailukyvyn ja asiakastyytyväisyyden parantaminen maksimoimalla laadun, kustannustehokkuuden ja toimitusvarmuuden toteutuminen päivittäisessä toiminnassa.