Sopimusvalmistus

One-Stop Contracting
Flexible – Efficient – Unique

Innovatiivisia ja moderneja ratkaisuja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti

Tarjoamme joustavia ratkaisuja ja kokonaisuuksia neljällä eri liiketoiminta-alueella suunnittelusta asiakastoimitukseen.

LEAN-johtaminen
– toiminnan jatkuva kehittäminen

Keskeisenä toimintaperiaatteena operatiivisen toiminnan kehittämisessä noudatetaan LEAN-filosofiaa.

Johdamme ja kehitämme toimintaa tämän ajattelumallin mukaisesti. Käytännön toiminnassa ajattelua toteutetaan jatkuvan parantamisen ja visuaalisen ohjauksen avulla. Tavoitteena on kilpailukyvyn ja asiakastyytyväisyyden parantaminen maksimoimalla laadun, kustannustehokkuuden ja toimitusvarmuuden toteutuminen päivittäisessä toiminnassa.