Laukamo – Korkealaatuista elektroniikan valmistusta

Elektroniikka

Korkealaatuista elektroniikan valmistusta

Tarjoamme elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja tuotteiden protovalmistuseristä aina volyymivalmistukseen. Rakennamme joustavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja elektroniikan ladonnasta ja tuotteiden loppukokoonpanosta asiakastoimituksiin asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Joustavan tuotantomme avulla hallitsemme myös pienet ja keskisuuret tuotantovolyymit sekä laajan tuotevalikoiman sisältävät tuotantokokonaisuudet.

Erilaisilla logistiikkamalleilla varmistamme tuotteiden oikea-aikaisen saatavuuden asiakkaan tarpeiden mukaisesti. LAUKAMOn vahvuutena on erilaisten, omien osaamisalueiden teknologioiden integrointi valmiiksi kokonaisuuksiksi.

LAUKAMO kehittää toimintaansa jatkuvasti ja on aktiivisesti mukana erilaisissa kehitysprojekteissa liittyen uusiin sovelluksiin elektroniikassa. Näitä ovat mm. joustavien piirilevyjen käyttö, elektroniikan valu muoviin sekä erilaiset pinnoitteet piirilevyissä ja komponenteissa.

LEAN-johtaminen
– toiminnan jatkuva kehittäminen

Keskeisenä toimintaperiaatteena operatiivisen toiminnan kehittämisessä noudatetaan LEAN-filosofiaa.

Johdamme ja kehitämme toimintaa tämän ajattelumallin mukaisesti. Käytännön toiminnassa ajattelua toteutetaan jatkuvan parantamisen ja visuaalisen ohjauksen avulla. Tavoitteena on kilpailukyvyn ja asiakastyytyväisyyden parantaminen maksimoimalla laadun, kustannustehokkuuden ja toimitusvarmuuden toteutuminen päivittäisessä toiminnassa.