Tyhjiömetallointi

Metalloitu pinnoite tuotteeseen

LAUKAMOn erikoisosaamista on tyhjiömetallointi, jossa kappaleeseen saadaan metalloitu pinta höyrystämällä metallia tyhjiöprosessissa.
Metalloinnin jälkeen tuotteen pinta suojataan orgaanisella silikonilla (HMDS heksametyylidisiloksaani).
Menetelmää käytetään mm. valaisinten heijastajissa.

Tyypillisimmät pinnoitettavat materiaalit ovat yleisimmät tekniset muovit ja metallit.
Pinnoitukseksi voidaan höyrystää alumiinia sekä muita pinnoitusmateriaaleja

LEAN-johtaminen
– toiminnan jatkuva kehittäminen

Keskeisenä toimintaperiaatteena operatiivisen toiminnan kehittämisessä noudatetaan LEAN-filosofiaa.

Johdamme ja kehitämme toimintaa tämän ajattelumallin mukaisesti. Käytännön toiminnassa ajattelua toteutetaan jatkuvan parantamisen ja visuaalisen ohjauksen avulla. Tavoitteena on kilpailukyvyn ja asiakastyytyväisyyden parantaminen maksimoimalla laadun, kustannustehokkuuden ja toimitusvarmuuden toteutuminen päivittäisessä toiminnassa.